Top
^
 

 


ระยะเวลาลงโฆษณา / ราคาสุทธิ (บาท)
1 เดือน
12,000
3 เดือน ลด 10%
32,400
6 เดือน ลด 20%
57,600
12 เดือน ลด 30%
100,800

ขนาดและรูปแบบโฆษณา
Banner ภาพโฆษณา ขนาด 707 X 260 PX
แสดงในตำแหน่งบนสุดของหน้าแรกเว็บไซต์ เป็นพื้นที่โฆษณา Banner ขนาดใหญ่ที่สุดบนเว็บไซต์
  รับเพียง 1 รายเท่านั้น
 
Promotion สุดจี๊ด!!! รับลมร้อน จาก Weddinginlove
 รับฟรี Banner ตำแหน่งที่ 10 ฟรีเท่ากับจำนวนเดือนที่ลงโฆษณา
 

 

 

ระยะเวลาลงโฆษณา / ราคา (บาท)
1 เดือน
9,000
3 เดือน ลด 10%
24,300
6 เดือน ลด 20%
43,200
12 เดือน ลด 30%
75,600

ขนาดและรูปแบบโฆษณา
Banner ภาพโฆษณา ขนาด 230 X 300 PX
แสดงในตำแหน่งถัดจากแบนเนอร์ใหญ่ในหน้าแรกเว็บไซต์
ระบุชื่อร้านประกอบคำบรรยาย (300 ตัวอักษร)
  รับเพียง 3 รายเท่านั้น

 

 

 

2.1 ระยะเวลาลงโฆษณา / ราคา (บาท)
1 เดือน
3,200
3 เดือน ลด 10%
8,640
6 เดือน ลด 20%
15,360
12 เดือน ลด 30%
26,880

ขนาดและรูปแบบโฆษณา
Banner ภาพโฆษณา ขนาด 120 X 120 PX
ระบุชื่อร้านประกอบคำบรรยาย (300 ตัวอักษร)
แแสดงในตำแหน่งในหมวด Wedding Studio ในหน้าแรก

2.2 ระยะเวลาลงโฆษณา / ราคา (บาท)
1 เดือน
4,500
3 เดือน ลด 10%
12,150
6 เดือน ลด 20%
21,600
12 เดือน ลด 30%
37,800

ขนาดและรูปแบบโฆษณา
Banner ภาพโฆษณา ขนาด 315 X 120 PX
ระบุชื่อร้านประกอบคำบรรยาย (300 ตัวอักษร)
แสดงในตำแหน่งในหมวด Wedding Studio ในหน้าแรก

 

   
 

3.1 ระยะเวลาลงโฆษณา / ราคา (บาท)
1 เดือน
2,600
3 เดือน ลด 10%
7,020
6 เดือน ลด 20%
12,480
12 เดือน ลด 30%
21,840
ขนาดและรูปแบบโฆษณา
Banner ภาพโฆษณา ขนาด 120 X 120 PX
ระบุชื่อร้านประกอบคำบรรยาย (300 ตัวอักษร)
แสดงในตำแหน่งถัดจาก Wedding Studio ในหน้าแรก

3.2 ระยะเวลาลงโฆษณา / ราคา (บาท)
1 เดือน
4,500
3 เดือน ลด 10%
12,150
6 เดือน ลด 20%
21,600
12 เดือน ลด 30%
37,800
ขนาดและรูปแบบโฆษณา
Banner ภาพโฆษณา ขนาด 330 X 180 PX
ระบุชื่อร้านประกอบคำบรรยาย (300 ตัวอักษร)
แสดงในตำแหน่งถัดจาก Wedding Studio ในหน้าแรก

   
 

ระยะเวลาลงโฆษณา / ราคา (บาท)
1 เดือน
3,200
3 เดือน ลด 10%
8,640
6 เดือน ลด 20%
15,360
12 เดือน ลด 30%
26,880

ขนาดและรูปแบบโฆษณา
Banner ภาพโฆษณา ขนาด 310 X 120 PX
ระบุชื่อร้านประกอบคำบรรยาย (300 ตัวอักษร)
แสดงในตำแหน่งถัดจาก Wedding Place ในหน้าแรก
   

 

ระยะเวลาลงโฆษณา / ราคา (บาท)
1 เดือน
2,500
3 เดือน ลด 10%
6,750
6 เดือน ลด 20%
12,000
12 เดือน ลด 30%
21,000

ขนาดและรูปแบบโฆษณา
Banner ภาพโฆษณา ขนาด 310 X 120 PX
โชว์ ชื่อร้านด้านล่างของแบนเนอร์
แสดงในตำแหน่งถัดจาก Wedding Planner ในหน้าแรก
   

 

ระยะเวลาลงโฆษณา / ราคา (บาท)
1 เดือน
2,500
3 เดือน ลด 10%
6,750
6 เดือน ลด 20%
12,000
12 เดือน ลด 30%
21,000

ขนาดและรูปแบบโฆษณา
Banner ภาพโฆษณา ขนาด 310 X 120 PX
โชว์ ชื่อร้านด้านล่างของแบนเนอร์
แสดงในตำแหน่งถัดจาก Wedding Makeup ในหน้าแรก
   

 

ระยะเวลาลงโฆษณา / ราคา (บาท)
1 เดือน
1,500
3 เดือน ลด 10%
4,050
6 เดือน ลด 20%
7,200
12 เดือน ลด 30%
12,600

ขนาดและรูปแบบโฆษณา
Banner ภาพโฆษณา ขนาด 120 X 120 PX
โชว์ ชื่อร้านด้านล่างของแบนเนอร์
แสดงในตำแหน่งถัดจาก Wedding Showcase ในหน้าแรก
   
   
ระยะเวลาลงโฆษณา / ราคา (บาท)
1 เดือน
1,800
3 เดือน ลด 10%
4,860
6 เดือน ลด 20%
8,640
12 เดือน ลด 30%
15,120

ขนาดและรูปแบบโฆษณา
Banner ภาพโฆษณา ขนาด 315 X 120 PX
โชว์ ชื่อร้านด้านล่างของแบนเนอร์
แสดงในตำแหน่งถัดจาก Wedding Showcase ในหน้าแรก
   

 
 

ระยะเวลาลงโฆษณา / ราคา (บาท)
1 เดือน
6,500
3 เดือน ลด 10%
17,550
6 เดือน ลด 20%
31,200
12 เดือน ลด 30%
54,600

ขนาดและรูปแบบโฆษณา
Banner ภาพโฆษณา ขนาด 707 X 260 PX
โชว์ Banner ด้านบนสุด ในหน้าหมวด Wedding Directory ที่ลงโฆษณาหมวดนั้นๆ
แสดงในแบนเนอร์ในหน้า Wedding Directory ที่ลงโฆษณาหมวดนั้นๆ
   

 

ระยะเวลาลงโฆษณา / ราคา (บาท)
1 เดือน
5,200
3 เดือน ลด 10%
14,040
6 เดือน ลด 20%
24,960
12 เดือน ลด 30%
43,680

ขนาดและรูปแบบโฆษณา
Banner ภาพโฆษณา ขนาด 707 X 260 PX
โชว์ Banner ด้านบนสุด ในหน้า Wedding Location รายจังหวัด
แสดงในแบนเนอร์ในหน้า Wedding Location รายจังหวัด
   

 

ระยะเวลาลงโฆษณา / ราคา (บาท)
1 เดือน
6,500
3 เดือน ลด 10%
17,550
6 เดือน ลด 20%
31,200
12 เดือน ลด 30%
54,600

ขนาดและรูปแบบโฆษณา
Banner ภาพโฆษณา ขนาด 707 X 260 PX
โชว์ Banner ด้านบนสุด ในหน้ารวม Promotion , หน้าบทความ , หน้าข่าว , หน้าวีดีโอ
รับเพียง 5 รายเท่านั้น สลับ 5 แบนเนอร์ในตำแหน่งนี้
แสดง 1 แบนเนอร์ต่อ 1 ราย

 
 
 
 
 

สนใจลงโฆษณาหรือสอบ ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 08 4117 5005, 08 9128 5005, 08 4871 2132

หรืออีเมล์ : info@weddinginlove.com

 

 

Wedding Directory

Follow Us :
CONTACT US
ติดต่อลงโฆษณา Tel: 08 4117 5005, 08 9128 5005, 08 4871 2132
Email: weddinginlove.com@gmail.com , info@weddinginlove.com
LINE ID: wedinloveth
เพิ่มเพื่อน

Copyright@2017 www.weddinginlove.com. All Right Reserved.