ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 400,624 คน
แพ็คเกจใหม่เปิดจองแล้วค่ะ /// แพ็คเกจถ่ายรูปแต่งงาน New PACKAGE!!!

 

    แพ็คเกจใหม่ เปิดจองแลัวค่ะ
    เริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป >>>

 

Pagekage 9,999
- All File 20 File รีทัช
- ชุดวันงานเจ้าสาว เช้า หรือ เย็น 1ชุด พร้อมเครื่องประดับ
- ชุดวันงานเจ้าบ่าว เช้า หรือ เย็น 1ชุด พร้อมเครื่องประดับ
- ภาพขยาย 20 x 24 จำรวน 1 ภาพ พร้อมกรอบ
- CD – File 20 File รีทัช
- บริการชุดใส่ถ่าย 2 ชุด ชุดนำมา 1 ชุด
- บริการถ่ายภาพในสตู และนอกสถานที่ (เลือกสถานที่ได้)
- ฟรีค่ายกกอง

 

 

Pagekage 15,000
All Flie 50 File (ปรับสีปรับแสง) ใส่เอฟเฟค
อัลบั้ม 8 x 10 จำนวน 15 ภาพ (ลงเล่ม)
ภาพขยาย 20 x 24 จำรวน 1 ภาพ พร้อมกรอบ
ภาพขยาย 16 x 20 จำรวน 1 ภาพ (เฉพาะภาพ)
- บริการชุดใส่ถ่าย 2 ชุด ชุดนำมา 1 ชุด
- บริการถ่ายภาพในสตู และนอกสถานที่ (เลือกสถานที่ได้)
- ฟรีค่ายกกอง

 

 

Pagekage 15,999
- ชุดวันงานเจ้าสาว เช้า หรือ เย็น 1ชุด
- ชุดวันงานเจ้าบ่าว เช้า หรือ เย็น 1ชุด
- อัลบั้ม 8 x 10 จำนวน 15 ภาพ (ลงเล่ม)
- พร้อมใส่เอฟเฟค แสงสี
- ภาพขยาย 20 x 24 จำรวน 1 ภาพ พร้อมกรอบ
- ภาพขยาย 16 x 20 จำรวน 1 ภาพ พร้อมกรอบ
- CD – File 20 File รีทัช
- บริการชุดใส่ถ่าย 3 ชุด
- บริการถ่ายภาพในสตู และนอกสถานที่ ตามคอนเซปชุด (เลือกสถานที่ได้)
- ฟรีค่ายกกอง

 

 

 

Pagekage 19,999

- All Flie 80 File (ปรับสีปรับแสง) ใส่เอฟเฟค
- ชุดวันงานเจ้าสาว เช้า หรือ เย็น 1ชุด พร้อมเครื่องประดับ (เลือกได้)
- ชุดวันงานเจ้าบ่าว เช้า หรือ เย็น 1ชุด พร้อมเครื่องประดับ (เลือกได้)
- อัลบั้ม 8 x 12 จำนวน 15 ภาพ (ลงเล่ม + พร้อมใส่เอฟเฟค)
- ภาพขยาย 20 x 30 จำนวน 1 ภาพ พร้อมกรอบ
- CD – File 15 File รีทัช
- การ์ดเชิญ 200 ใบ (แบบPhoto)
- ภาพขยาย 16 x 20 จำรวน 1 ภาพ (เฉพาะภาพ)
- บริการชุดใส่ถ่าย 3 ชุด
- บริการถ่ายภาพในสตู และนอกสถานที่ ตามคอนเซปชุด (เลือกสถานที่ได้)
- ฟรีค่ายกกอง

 

 

 

Pagekage 22,900
- All Flie 120 File (ปรับสีปรับแสง) ใส่เอฟเฟค
- ชุดวันงานเจ้าสาว เช้า หรือ เย็น 2 ชุด พร้อมเครื่องประดับ 2 ชุด (เลือกได้)
- ชุดวันงานเจ้าบ่าว เช้า หรือ เย็น 2 ชุด พร้อมเครื่องประดับ 2 ชุด (เลือกได้)
- ภาพขยาย 24 x 36 จำรวน 1 ภาพ พร้อมกรอบ
- แต่งหน้าวันจริง 1 เวลา ในสตู
- ภาพขยาย 12 x 15 จำรวน 1 ภาพ (เฉพาะภาพ)
- บริการชุดใส่ถ่าย 3 ชุด นำมา 1 ชุด
- บริการถ่ายภาพในสตู และนอกสถานที่ (เลือกสถานที่ได้ + คอนเซปตามลูกค้าต้องการ)
- ฟรีค่ายกกอง

*หมายเหตุ : กรณีไม่เอาแต่งหน้าวันจริง เปลี่ยนเป็นภาพขยาย 20 x 24 พร้อมกรอบ

 

 


Pagekage All in 1
ราคา  25,000  (10 คู่เท่านั้น )

- ตัดเช่าวันจริงเจ้าสาว 1 ชุด (เลือกได้เช้า หรือ เย็น)
- ตัดเช่าวันจริงเจ้าบ่าว 1 ชุด (เลือกได้เช้า หรือ เย็น)
- อัลบั้ม 10 x 12 จำนวน 30 ภาพ (ลงเล่ม)
- ภาพขยาย 20 x 30 จำนวน 1 ภาพ พร้อมกรอบ
- การ์ดเชิญ 200 ใบ + ซอง
- CD – File 30 File รีทัช + ใส่เอฟเฟค
- ภาพขยาย 16 x 20 จำรวน 1 ภาพ (เฉพาะภาพ)
- บริการชุดใส่ถ่าย 3 ชุด นำมา 1 ชุด
- บริการถ่ายภาพในสตู และนอกสถานที่ (เลือกสถานที่ได้ + คอนเซปตามลูกค้าต้องการ)
- ฟรีค่ายกกอง

*หมายเหตุ : กรณีไม่เอาตัดเช่า เปลี่ยนเป็น Flie 80 File (ปรับสีปรับแสง) ใส่เอฟเฟค

 

 

 

Pagekage All in 1
ราคา 25,000  (10 คู่เท่านั้น)

- ชุดวันงานเจ้าสาว เช้า หรือ เย็น 2 ชุด พร้อมเครื่องประดับ 2 ชุด (เลือกได้)
- ชุดวันงานเจ้าบ่าว เช้า หรือ เย็น 2 ชุด พร้อมเครื่องประดับ 2 ชุด (เลือกได้)
- อัลบั้ม 10 x 12 จำนวน 30 ภาพ (ลงเล่ม + ใส่เอฟเฟค )
- CD – File 30 File รีทัช + ใส่เอฟเฟค
- Behind the seen. (CD VDO เบื้องหลังภาพความจำ) 1 แผ่น
- ภาพขยาย 16 x 20 จำรวน 1 ภาพ (เฉพาะภาพ)
- บริการถ่ายภาพในสตู และนอกสถานที่ (เลือกสถานที่ได้ + คอนเซปตามลูกค้าต้องการ)
- ฟรีค่ายกกอง

*หมายเหตุ : กรณีไม่เอา Behind the 
scenes เปลี่ยนเป็นแต่งหน้าวันจริงในสตู หรือ Flie 80 File


 

 

 

 

 

 

« Back