บ้านนายไกร @ เรือนไทยทวีวัฒนา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ 40,385 คน
 
 
 
 
 
 

บ้านนายไกร @ เรือนไทยทวีวัฒนา

สาขากรุงเทพฯ (คลองทวีวัฒนา)
09-0663-6223
08-2339-5880
08-4558-4137
--
minwedding@hotmail.com
GUNSOUND

กรุณาแจ้งทางร้าน
บ้านนายไกร @ เรือนไทยทวีวัฒนา
ว่าท่านรู้จักร้านนี้จาก

weddinginlove.com
  บ้านนายไกร @ เรือนไทยทวีวัฒนา
บ้านนายไกร , เรือนไทยทวีวัฒนา , RUENTHAI TAWEEATANA , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร
 

           
 

 

MENU Buffet Thai & Inter

Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยทวีวัฒนา, RUENTHAI , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai

Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยทวีวัฒนา, RUENTHAI , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai
Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยทวีวัฒนา, RUENTHAI , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykraiBaannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยทวีวัฒนา, RUENTHAI , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai

Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยทวีวัฒนา, RUENTHAI , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykraiBaannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยทวีวัฒนา, RUENTHAI , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai

MENU Cocktail Food

Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยทวีวัฒนา, RUENTHAI , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykraiBaannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยทวีวัฒนา, RUENTHAI , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykraiBaannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยทวีวัฒนา, RUENTHAI , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykraiBaannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยทวีวัฒนา, RUENTHAI , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykraiBaannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยทวีวัฒนา, RUENTHAI , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykraiBaannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยทวีวัฒนา, RUENTHAI , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykraiBaannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยทวีวัฒนา, RUENTHAI , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykraiBaannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยทวีวัฒนา, RUENTHAI , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai

 
Baannaykrai Ruenthai taweewatana บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา "บ้านนายไกร" เรือนไทยที่มีสไตล์หรูหราสง่างาม ด้วยสถาปัตยกรรมล้ำสมัย ได้นำมาประยุกต์ให้เข้ากับเรือนไทยแบบสมัยโบราณอย่างลงตัว เรือนไทยหลังนี้ตั้งอยู่ที่ถนนเลียบคลองทวีวัฒนาและสามารถเข้าได้ 2 ทาง คือ ด้านหน้าเรือน และด้านริมคลิงทวีวัฒนา การเดินทางง่าย มีที่จอดรถสะดวกสบาย เหมาะสำหรับการจัดงานแต่งงานทั้งแบบไทยช่วงเช้า และงานเลี้ยงฉลองช่วงเย็น สามารถรองรับผู้มาร่วมงานได้ถึง 500 ท่าน และยังมีสถานที่ไว้คอยบริการ รูปแบบประชุมสัมมนา และงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ พร้อมทั้งอาหารไว้สำหรับรับรองลูกค้าทุกสไตล์ เทียบเท่ามาตรฐานโรงแรมด้วยทีมงานมืออาชีพไว้คอยบริการ สำหรับทุกช่วงเวลาพิเศษ ในวันสำคัญของคุณ บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา เรือนทวีวัฒนา สถานที่จัดงานแต่งงาน SERVICE เรือนไทยทวีวัฒนา , RUENTHAI TAWEEWATANA , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานประชุมสัมมนา , รับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานครบวงจร โทร 08-3028-5957 minwedding@hotmail.com สาขากรุงเทพ (คลองทวีวัฒนา) รับจัดงานแต่งงานครบวงจร บริการของเรา - รับจัดงานพิธีมงคลสมรสไทยเช้า ทั้ในและนอกสถานที่ - รับจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสเย็น - ออกแบบตกแต่งสถานที่ การจัดงานรูปแบบต่างๆ - จัดประชุมสัมมนา พร้อมอาหารว่าง และอาหารกลางวัน - รับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทุกประเภท ทั้งในและนอกสถานที่ครบวงจร MENU Buffet thai & inter Buffet thai & inter ขนมจีน/น้ำยา ขนมจีนน้ำพริก ขนมจีนน้ำยา ขนมจีนน้ำยาป่า ขนมแกงเขีนวหวานไก่/ปลากราย ขนมจีนแกงไตปลา ขนมจีนน้ำเงี้ยว ขนมจีนซาวน้ำ ขนมจีนน้ำยาทูน่า ขนมจีนเนื้อสับ ขนมจีนแกงเหลืองปลา ขนมจีนน้ำยากุ้ง ขนมจีนน้ำยาปู ขนมจีนน้ำยาเป็ดย่าง ขนมจีนแกงป่าหมู/ไก่/ลูกชิ้นปลากราย อาหารว่าง เปาะเปี๊ยะไส้เห็ดหอม ขนมปังหน้าหมู ปีกไก่ทอดกระเทียม หอยจ้อไก่ นักเกตไก่/หมู เต้าหู้ปลาทอด กระทงทองไส้ไก่/หมู กระทงทองพล่ากุ้ง/ปลาหมึก/ปลา ช่อม่วง ข้าวตังหน้าตั้ง ข้าวเกรียบปากหม้อผักสด สาคูไส้หมูผักสด หรุ่มชาววัง กุยช่ายเสวย ม้าฮ่อผลไม้รวม ซาลาเปาหมูแดง ซาลาเปาไส้ครีม ซาลาเปาไส้ไข่เค็ม ขนมจีบหยกกุ้ง/หมู ฮะเก๋า ไก่/หมู ห่อใบเตย ถุงทองทอด กระหรี่พัฟไส้ไก่ กระหรี่พัฟไส้ถั่วกวน หอยจ้อไก่ แกงจืด, ซุป แกงจืดเต้าหู้สาหร่าย แกงจืดสาหร่ายทะเล หมูสับ แกงจืดเกี่ยมฉ่ายซี่โครงหมู ไก่/เป็ดตุ๋นฟักมะนาวดอง แกงจืดมะระซี่โครงหมูตุ๋น แกงจืดมะระยัดไส้ แกงจืดหน่อไม้ซี่โครงหมู หน่อไม้สดน่องไก่เห็ดหอม หน่อไม้จีนซี่โครงหมู พะโล้ทรงเครื่องน่องไก่ ไข่ พะโล้หมูก้อน/ขาหมู ขาหมูยอดผัก ซุปน้ำใส น่องไก่ มันฝรั่ง ซุปใสหมู แกงจืดไข่น้ำหมูสับ แกงจืดดอกไม้จีนหมูสับ ฟองเต้าหู้ แกงจืดตำลึงหมูสับ แกงเลียงกุ้งสดผักรวม ไก่ตุ๋นยาจีนเห็ดหอม ไก่ตุ๋นยาจีเยื่อไผ่ ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน ไก่ตุ๋นมะนาวดองเห็ดหอม แกงจืดวุ้นเส้นหมูสับ ซี่โครงหมูตุ๋นแปะก๊วยน้ำลำใย แกงเผ็ด/แกงกะทิ แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย แกงเขียวหวานไก่ แกงเขียวหวานซี่โครงหมู แกงเขียวหวานปลาหมึกยัดไส้ แกงเขียวหวานฟักน่องไก่ แกงเผ็ดเป็ดย่างใส่สับปะรด แกงเผ็ดเนื้อย่าง แกงเผ็ดหมูย่าง แกงเผ็ดไก่ย่างใส่มะเขือเทศเชอรี่ แกงป่าหมู แกงป่าไก่ แกงส้มปลาช่อนทอด แกงส้มกุ้งไข่ชะอม แกงส้มผักกระเฉดกุ้ง แกงส้มผักรวมใส่ปลาทอด แกงมัสมั่่นไก่ แกงมัสมั่่นซี่โครงหมู แกงเทโพ แกงเหลืองสับปะรดเนื้อปลา แกงเหลืองมะละกอกุ้ง แพนงไก่มะเขือ แพนงหมูมะเขือ แพนงปลาทูน่า

 

Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยจินตนา , RUENTHAI CHINTANA , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai
Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยจินตนา , RUENTHAI CHINTANA , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai
Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยจินตนา , RUENTHAI CHINTANA , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai
Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยจินตนา , RUENTHAI CHINTANA , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai
Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยจินตนา , RUENTHAI CHINTANA , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai
Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยทวีวัฒนา, RUENTHAI , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai
Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยจินตนา , RUENTHAI CHINTANA , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai
Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยจินตนา , RUENTHAI CHINTANA , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai
 
เมนูสำหรับงานจัดเลี้ยงช่วงเย็น เมนูกระเพาะปลา

 

ราคา 1,600 บาท  ( สำหรับแขก 30โต๊ะขึ้นไป)
ข้าวเกรียบ, ถั่ว
ออร์เดริฟ    5     อย่าง
กระเพาะปลาน้ำแดง-ไก่ฉีก
ไก่นึ่งซีอิ๋ว / เป็ดอบยอดผัก / ไก่ตอนสับ
ยำรวมมิตร / ยำสามกรอบ
ปลาแรดสามรส /ปลาแรดทอดกระเทียม / ปลาทับทิมนึ่งมะนาว
น่องไก่ตุ๋นยาจีน /ต้มยำน้ำข้น / ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน
ข้าวผัดปู / ข้าวผัดใส้กรอก 
เงาะลอยแก้ว / ลิ้นจี่ลอยแก้ว / ผลไม้รวมตามฤดูกาล

ราคา 1,800 บาท
ข้าวเกรียบ, ถั่ว
ออร์เดริฟ    5     อย่าง
กระเพาะปลาน้ำแดง-เนื้อปู / เห็ดเป๋าฮื้อน้ำแดง
ขาหมูฮ่องเต้ / ปีกไก่ยัดไส้ทรงเครื่อง / เป็ดยัดใส้ดอกไม้จีน
ยำสมุนไพร / สลัดปลาแซลมอล / ยำสามกรอบ
ปลาแรดนึ่งมะนาว / ปลาทับทิมนึ่งซีอิ้ว / ปลาช่อนแป๊ะซะ
เยื่อไผ่ตุ๋นยาจีน /ต้มยำรวมมิตร /กระเพาะหมูตุ๋นยาจีน
ข้าวผัดรวมมิตร / ข้าวผัดปู / ผัดหมี่ฮ่องกง
เงาะสอดไส้สับปะรดลอยแก้ว/ วุ้นมะพร้าวแป๊ะก๊วย /ฝรั่งแช่บ๊วย
ราคา 2,000 บาท
ข้าวเกรียบ, ถั่วอบเนย
ออร์เดริฟ    5     อย่าง / หอยจ้อ
กระเพาะปลาน้ำแดง-เนื้อปู / เห็ดเป๋าฮื้อน้ำแดง-เนื้อปู
ขาหมูเยอรมัน  / เป็ดฮ่องเต้ / ปีกไก่นํ้าแดง
ยำกุ้งสมุนไพร /  ยำสามกรอบ / ยำเห็ดหูหนูขาวทรงเครื่อง
กุ้งทอดสลัด /  กุ้งอบวุ้นเส้น / สลัดผลไม้
ปลาช่อนลุยสวน / ปลาซ่งฮื้อสามรส / ปลาแรดนึ่งมะนาว
เยื่อไผ่ตุ๋นยาจีน /ต้มยำน้ำใส /กระเพาะหมูตุ๋นยาจีน
ข้าวผัดเวียดนาม / ผัดหมี่ฮ่องกง / ข้าวผัดทะเล
แป๊ะก๊วยเผือกกวน /ลิ้นจี่ลอยแก้ว / วุ้นมะพร้าวกะทิ

 

ราคา 2,500 บาท
มันฝรั่งกระป๋อง, เม็ดมะม่วง
ออร์เดริฟ  5 อย่าง
เอ็นหมูตุ๋นเห็ดหอมนํ้าแดง
เป็ดอบน้ำผึ้ง / ปีกไก่นํ้าแดง / เป็ดยัดไส้เก๋าลัก
ผัดเห็ดเป๋าฮื้อ / กระเพาะหมูผัดเกี่ยมฉ่าย  / ยำทะเลทอง
สลัดกระทงทอง / กุ้งนึ่งนมสด / กุ้งอบเกลือ
ปลากระพงผัดฉ่า / ปลาช่อนแป๊ะซะ /ปลาเก๋าราดพริก
เป็ดตุ๋นมะนาวดอง / ต้มยำหัวปลา / เอ็นหมูตุ๋นยาจีน
ผัดหมี่ฮ่องกง / ข้าวห่อใบบัว / ข้าวผัดแฮม
โอนีแป๊ะก๊วย / วุ้นสีคุณอุ๊ / แป๊ะก๊วย ตุ๋นมะพร้าวอ่อน
โอนีแป๊ะก๊วย / แป๊ะก๊วยเย็น / มะพร้าวอ่อนตุ๋นสามแช่  / รังนกแป๊ะก๊วย

โอนีแป๊ะก๊วย 7เซียน/ บัวลอยน้ำขิง / แป๊ะก๊วยนมสด

แพ็คเก็จตกแต่งสถานที่

 

รายการตกแต่งสถานที่ ชุดที่ 1  ราคา  18,900  บาท

1. สมุดป.ราสาทพร 1 เล่ม
2. มาลัยบ่าว-สาว 1 คู่
3. ป้ายชื่อบ่าว- สาว
4. โต๊ะรับแขกลงทะเบียนหน้างาน
5. ดอกไม้โต๊ะรับแขกหน้างาน
6. จับระบายผ้าโต๊ะรับแขกหน้างาน
7. ซุ้มดอกไม้ถ่ายรูปหน้างาน
8. ขาตั้งรูปบ่าว-สาว
9. จับระบายผ้าขาตั้งรูปบ่าว-สาว
10. ช่อบูเก้เจ้าสาว
11. ช่อดอกไม้ติดหน้าอก
12. จัดโต๊ะ VIP สำหรับแขกพิเศษ

13. ดอกไม้หน้าเวที344
14. ตกแต่งหน้าประตูเข้างาน
15. จัดระบายผ้าขอบเวที
16. จัดโต๊ะวางอัลบัมรูปแต่งงาน
17. ดอกไม้ โต๊ะวางอัลบัมรูปแต่งงาน
18. กล่องรับซอง ให้ยืม
19. พานมาลัย ให้ยืม
20 .พานของชำรวย ให้ยืม
21. ปากกาเซ็นต์อวยพร
22. พร้อมผ้าโบว์ทองพนักเก้าอี้
23. คลุมผ้าขาวเต็มตัวโต๊ะ-เก้าอี้ทุกโต๊ะ
24. เสาดอกไม้่บนเวที
25. ไฟสปอตไลท์ส่องซุ้มถ่ายภาพ
26. แม่งานภาดกลางคืน
27. ปูพรหมหน้าซุ้มถ่ายภาพ
28. กิ๊ฟเก๋ สร้างความประทับใจ

รายการตกแต่งสถานที่ ชุดที่ 2  ราคา  25,000  บาท

1. สมุดปราสาทพร 1 เล่ม
2. มาลัยบ่าว-สาว 1 คู่
3. ป้ายชื่อบ่าว- สาว
4. โต๊ะรับแขกลงทะเบียนหน้างาน
5. ดอกไม้โต๊ะรับแขกหน้างาน
6. จับระบายผ้าโต๊ะรับแขกหน้างาน
7. ซุ้มดอกไม้ถ่ายรูปหน้างาน
8. ขาตั้งรูปบ่าว-สาว
9. จับระบายผ้าขาตั้งรูปบ่าว-สาว
10. ช่อบูเก้เจ้าสาว
11. ช่อดอกไม้ติดหน้าอก
12. จัดโต๊ะ VIP สำหรับแขกพิเศษ
13. ดอกไม้หน้าเวที
14. ตกแต่งหน้าประตูเข้างาน
15. จัดระบายผ้าขอบเวที
16. จัดโต๊ะวางอัลบัมรูปแต่งงาน
17. ดอกไม้ โต๊ะวางอัลบัมรูปแต่งงาน
18. กล่องรับซอง ให้ยืม

 

19. กล่องรับซอง ให้ยืม
20. พานมาลัย ให้ยืม
21. พานของชำรวย ให้ยืม
22. ปากกาเซ็นต์อวยพร
23. พร้อมผ้าโบว์ทองพนักเก้าอี้
24. คลุมผ้าขาวเต็มตัวโต๊ะ-เก้าอี้ทุกโต๊ะ
25. เสาดอกไม้่บนเวที
26. ไฟสปอตไลท์ส่องซุ้มถ่ายภาพ
27. แม่งานภาดกลางคืน
28. ปูพรหมหน้าซุ้มถ่ายภาพ
29. จัดมุมกิ๊ฟเก๋ สร้างความประทับใจ
30. เค้กแต่งงาน 5 ชั้น 15 ปอนด์
31. ดอกไม้บนโต๊ะเค้ก
32. ไฟสปอตไลท์ส่องเค้ก
33. จับผ้าระบายโต๊ะเค้ก
34. จัดเทียนจุดไฟเทียนชัย
35. มีดตัดเค้ก จานเค้ก ซ่อม
36. พนักงานตัดและเสิร์ฟเค้กแต่งงาน

 

รายการตกแต่งสถานที่ ชุดที่ 3  ราคา  28,000  บาท

1. สมุดปราสาทพร 1 เล่ม
2. มาลัยบ่าว-สาว 1 คู่
3. ป้ายชื่อบ่าว- สาว
4. โต๊ะรับแขกลงทะเบียนหน้างาน
5. ดอกไม้โต๊ะรับแขกหน้างาน
6. จับระบายผ้าโต๊ะรับแขกหน้างาน
7. ซุ้มดอกไม้ถ่ายรูปหน้างาน
8. ขาตั้งรูปบ่าว-สาว
9. จับระบายผ้าขาตั้งรูปบ่าว-สาว
10. ช่อบูเก้เจ้าสาว
11. ช่อดอกไม้ติดหน้าอก
12. จัดโต๊ะ VIP สำหรับแขกพิเศษ
13. ดอกไม้หน้าเวที
14. ตกแต่งหน้าประตูเข้างาน
15. จัดระบายผ้าขอบเวที
16. จัดโต๊ะวางอัลบัมรูปแต่งงาน
17. ดอกไม้ โต๊ะวางอัลบัมรูปแต่งงาน
18. กล่องรับซอง ให้ยืม
19. พานมาลัย ให้ยืม
20. พานของชำรวย ให้ยืม

21. ปากกาเซ็นต์อวยพร
22. พร้อมผ้าโบว์ทองพนักเก้าอี้
23. คลุมผ้าขาวเต็มตัวโต๊ะ-เก้าอี้ทุกโต๊ะ
24. เสาดอกไม้่บนเวที
25. ไฟสปอตไลท์ส่องซุ้มถ่ายภาพ
26. แม่งานภาดกลางคืน
27. ปูพรหมหน้าซุ้มถ่ายภาพ
28. จัดมุมกิ๊ฟเก๋ สร้างความประทับใจ
29. เค้กแต่งงาน 5 ชั้น 15 ปอนด์
30. ดอกไม้บนโต๊ะเค้ก
31. ไฟสปอตไลท์ส่องเค้ก
32. จับผ้าระบายโต๊ะเค้ก
33. จัดเทียนจุดไฟเทียนชัย
34. มีดตัดเค้ก จานเค้ก ซ่อม
35. พนักงานตัดและเสิร์ฟเค้กแต่งงาน
36. เสาดอกไม้ทางเดินเค้ก 6 ต้น
37. ผ้าคลุมเสาดอกไม้
38. โยงผ้าเสาดอกไม้
39. ประดับไฟส่องใต้เสาดอกไม้
40. ปูพรหมทางเดินเค้ก

 

 

แพคเก็จ PK พิธีเช้า จำนวนแขก 50 ท่าน (รวมพระสงฆ์) พิธีเช้า 6.00 น.-14.00 น. พร้อมอาหาร 1 มื้อ เช้าข้าวต้ม+COFFEE BREAK+ขนมเบเกอร์รี่ บริการให้คุณครบทุกอย่าง ตามประเพณีไทยแท้อย่างสวยงามแบบโบราณ โดยที่คุณไม่ต้องยุงยาก จัดลำดับพิธีการทุกขั้นตอน พร้อมตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ พิธีสงฆ์  พิธีแห่ขันหมาก พานขันหมาก พานเชิญขันหมาก พานขันหมากเอก พานสินสอด พานไหว้ผู้ใหญ่ พานแหวนหมั้น พานขนมมงคล ต้นกล้วย ต้นอ้อย พานผลไม้ไทย พิธีสู่ขอ หมั้ยหมายและรับไหว้ หรือพิธียกน้ำชา พิธีหลั่งน้ำพุทธมนต์ ชุดโต๊ะหลั่งน้ำ สังข์ แป้งเจิม มงคลแฝด น้ำอบ พวงมาลัยบ่าวสาว ฉากตกแต่งหลัง พร้อมผ้าม่าน พานพุ้มหลั่งน้ำ พิธีไหว้บรรพบุรุษ ตกแต่งสถานที่ โต๊ะลงทะเบียน กล่องรับซอง พานใส่ของชำร่วย สมุดอวยพร ซุ้มแกลอรี่ ของรับไหว้่ ของชำร่วย
 


ฝากกระทู้ พูดคุย บอกเล่า บอกต่อเรื่องราวดีๆ กับ บ้านนายไกร @ เรือนไทยทวีวัฒนา

 

แอร์ ขอทราบแพคเกจงานแต่งงานครับ

ขอทราบรายละเอียดแพคเกจและราคา ของพิธีแต่งงานเช้า เลี้ยงเที่ยง ครับ
จำนวนแขก ประมาณ 50 คน
14 กุมภาพันธ์ 2560, 22:03
 •  

  กันท์

  ลูกค้าติดต่อได้หลายช่องทางนะคับหรือลูกค้าทิ้งเบอร์หรือช่องทางติดต่อของลูกค้าทางเราจะติดต่อกลับไปนะคับหรือถ้าลูกค้าจะสอบถามและนัดดูสถานที่ช่องทางสะดวกมีตามนี้นะคับ
  0823395880/0845584137/LINE.ID=GUNSOUND
  08 มีนาคม 2560, 13:46
   
 
 

wedding wedding

ทางทีมงานจะติดต่อกลับค่ะ
04 กุมภาพันธ์ 2560, 10:12
 
 

เอก แพคเกจงานแต่ง

ขอทราบแพคเกจงานแต่ง
1.แพคเกจงานเช้า (แพคเกจเช้าคือราคาตามหน้าเว๊ปปะ 59,000)
2.กินเลี้ยงตอนเที่ยงในวันเดียวกันแบบโต๊ะจีน จำนวนคน 200-300 คน
รบกวนช่วยตอบกลับด้วยค่ะ 0922515612
07 มกราคม 2560, 19:10
 
 

โรงเรียนดนตรีเดอะแบนด์ สอบถามรายละเอียดสถานที่จัดงานเลี้ยง/กิจกรรม

ขอสอบถามว่า มีห้องจัดเลี้ยงที่รองรับคนประมาณ 100คน(อาจจะน้อยกว่า) มีเวทีให้นักเรียนแสดงด้วยค่ะ มีห้องหรือสถานที่มั้ยคะ คิดราคายังไง แล้วอาหาร/เครื่องดื่ม(ราคายังไงคะ) ถ้าเป็นแบบบุฟเฟ่
จัดงานประมาณ ปลายเดือนมกราคม

โทรแจ้งรายละเีอยด 095-9965428 (คุณเจี๊ยบ)
17 ธันวาคม 2559, 13:47
 •  

  กันท์

  ลูกค้าติดต่อได้หลายช่องทางนะคับหรือลูกค้าทิ้งเบอร์หรือช่องทางติดต่อของลูกค้าทางเราจะติดต่อกลับไปนะคับหรือถ้าลูกค้าจะสอบถามและนัดดูสถานที่ช่องทางสะดวกมีตามนี้นะคับ
  0823395880/0845584137/LINE.ID=GUNSOUND
  22 ธันวาคม 2559, 14:11
   
 
 

Garb าอบถามครับ

จอรายละเอียดราคาด้วยครับ มีแอร์รึป่าวครับ
29 กุมภาพันธ์ 2559, 14:53
 •  

  กันท์

  สถานที่มีแบ่งเปนหลายส่วนคับถ้าสนใจนัดดูเลยดีกว่าคับ เบอร์ติดต่อ 0823395880 0845584137 ถ้าไม่สะดวกติดต่อก้อทิ้งเบอร์โทรหรือไอดีไลท์ไว้ได้คับ ขอบคุณคับ
  28 เมษายน 2559, 20:34
   
 
 

AiR ขอทราบรายละเอียดแพคเกจงานเลี้ยงเย็นค่ะ

ขอทราบรายละเอียดแพคเกจงานเลี้ยงเย็นค่ะ
แขกจำนวน 300 คน
watcharapron_j@boonrawd.co.th
ขอบคุณค่ะ
12 กุมภาพันธ์ 2559, 13:30
 •  

  กันท์

  ลูกค้าสามารถติดต่ออย่างรวดเร็วได้หลายช่องทางนะคับ 08-3028-5957
  08-2339-5880
  08-4558-4137
  id line gunsound
  id line puywedding
  ส่วนตัวของเพ็คเก็ตงานเลี้ยงเย็นแบ่งตามความต้องการของลูกค้าสามารสเลือกสรรได้อย่างหลากหลายขอเพียงแค่ลูกค้าติดต่อสายตรงมาหาเรา หรือทิ้งเบอร์ให้ติดต่อกลับเท่านั้นเราจะรีปดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี
  28 เมษายน 2559, 20:43
   
 
 

บอล ขอทราบแพคเกจแต่งงานค่ะ

ขอทราบแพคเกจงานแต่ง
1.แพคเกจงานเช้า
2.กินเลี้ยงตอนเที่ยงในวันเดียวกันแบบโต๊ะจีน จำนวนคน 500 คน
รบกวนช่วยตอบกลับด้วยค่ะ ทักline ไปก้อไม่ตอบ!!
04 กุมภาพันธ์ 2559, 21:35
 •  

  กันท์

  ลูกค้าติดต่อได้หลายช่องทางนะคับหรือลูกค้าทิ้งเบอร์หรือช่องทางติดต่อของลูกค้าทางเราจะติดต่อกลับไปนะคับหรือถ้าลูกค้าจะสอบถามและนัดดูสถานที่ช่องทางสะดวกมีตามนี้นะคับ
  0823395880/0845584137/LINE.ID=GUNSOUND
  งานเช้าราคา 59000 ตามหน้าเว๊ปเลยคับ โต๊ะจีนอาหารลูกค้าเลือกได้ตั่งแต่เมนู 1600 เลยนะคับ หรือลูกค้าอยากดูสถานที่และรายระเอียดลูกค้าสามารถนัดได้ทุกวันและเวลาเลยคับ เรามีครบวงจรที่ให้บริการงานแต่งงานคับลูกค้าสามารถออกแบบงานได้ตามใจชอบเลยคับยินดีบริการคับถ้าลูกค้าสนใจและชอบทางเราก้อจะมีราคาและโปรโมชันพิเศษให้ลูกค้าคับ
  12 กุมภาพันธ์ 2559, 09:12
   
 
 

จูน ขอทราบแพคเกตแต่งงานคะ

ขอทราบแพคเกจแต่งงานคะ แขก250 - 300 คน ทั้งราคาบุปเฟ่และโต๊ะจีนคะ
เมลล์ siritecha007@hotmail.com
วันที่ 7 มค 60 คะ
19 มกราคม 2559, 10:41
 •  

  กันท์

  รบกวนโทรสอบถามหรือ line สอบถามจะไวที่สุดนะคับหรือทิ้งเบอร์โทรกับไว้ก็ได้คับ
  25 มกราคม 2559, 12:01
   
 
 

^^ ขอทราบราคาแพคเกจงานเช้า

-ขอราคาแพคเกจงานเช้า และเลี้ยงแขกประมาณ 150-200 คน ทั้งราคาบุฟเฟ่และโต๊ะจีน ค่ะ
-ปี 59 หลังเดือน มิย เป็นต้นไป เสาร์-อาทิตย์ ไหนยังว่างบ้างคะ ขอทราบวันว่างค่ะ
รบกวนตอบทางเมลที่ blurkung@yahoo.com ค่ะ
14 มกราคม 2559, 19:28
 
 

^_^ ขอทราบราคาแพคเกจงานเช้า

-ขอราคาแพคเกจงานเช้า และเลี้ยงแขกประมาณ 150-200 คน ทั้งราคาบุฟเฟ่และโต๊ะจีน ค่ะ
-ปี 59 หลังเดือน มิย เป็นต้นไป เสาร์-อาทิตย์ ไหนยังว่างบ้างคะ ขอทราบวันว่างค่ะ
รบกวนตอบทางเมลที่ blurkung@yahoo.com ค่ะ
14 มกราคม 2559, 19:27
 
 

วิ สอบถาม ราคา งานแต่ง

สอบถาม package งานแต่ง ในวันที่ 7 ก.พ. 2559
พิธีเช้า + เลี้ยงโต๊ะจีนเที่ยง แขก 250 คน
09 ธันวาคม 2558, 14:53
 •  

  กันท์, บ้านนายไกร

  สวัดดีคับแพ็คเก็ตงานเช้าดูตามหน้าเว็ปได้เลยคับมีสองราคา 59000 กับ 89000 คับ ส่วนช่วงเที่ยงเป็นโต๊ะจีนเลือกตามเมนูตั่งแต่ 1800 ขึ้นไปเลยคับ ถ้าแขกประมาณ 300 เลือกได้ตั่งแต่ 1600 ได้เลยคับ รายระเอียดโทรสอบถามและนัดดุสถานที่และรูปแบบต่างๆได้เลยคับที่ 0823395880 หรือไม่สะดวกโทรทิ้งเบอร์ไว้ทางเราจะโทรกับไปบริการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้คับ
  16 ธันวาคม 2558, 19:51
   
 
 

โอ ขอทราบรายละเอียด

ขอรายละเอียดการจัดงานแต่งงานเลี้ยงโต๊ะจีนตอนเย็นสำหรับแขก 100 คน เดือนพย.58 ค่ะ
20 สิงหาคม 2558, 20:20
 •  

  บ้านนายไกร

  ทางบ้านนายไกรไม่มี sale 089-1650939 นะคะ มีการแอบอ้างค่ะ
  ลูกค้าสามารถติดต่อที่เบอร์ 090 6636223 และ line : min5957 ตามหน้าเวปด้านบนเท่านั้นค่ะ
  20 ตุลาคม 2558, 17:11
   
 
 

น้ำ จัดงานเลี้ยงเย็น

ขอรายละเอียดเเพ็คเก็จจัดงานแขก300โต๊ะจีนเลี้ยงเย็นค่ะ
16 สิงหาคม 2558, 14:20
 
 

นันทวัน สอบถามรายละเอียดงานแต่งค่ะ

สอบถามรายละเอียดงานแต่งค่ะแต่งเช้าเลี้ยงโต๊ะจีน แขกประมาณ 300 คน แต่งแบบไทย ช่วงเดือน พ.ย. 58 มีวันว่างเป็นเสาร์หรืออาทิตย์มัยค่ะ
26 เมษายน 2558, 10:41
 
 

แนน /อ สอบถามข้อมูล

สอบถามแพกเกดงานเช้า โดยเตรียมอาหารเช้า 50 ท่าน / แต่ตอนบ่ายไม่เอาบุฟเฟย์ เปลี่ยนเป็นโต๊ะจีน 20โต๊ะ / และขอทราบราคาค่ารถส่งพระ / รวมถงวันจัดงานวันที่ 31 พค. ยังว่างอยู่ไหมคะ / ขอเมนูอาหารด้วย / ขอบคุนคะ
19 เมษายน 2558, 13:55
 
 

 
Copyright©2009 www.weddinginlove.com. All Right Reserved. Email: info@weddinginlove.com