บ้านนายไกร @ เรือนไทยทวีวัฒนา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ 65,799 คน
 
 
 
 
 
 

บ้านนายไกร @ เรือนไทยทวีวัฒนา

สาขากรุงเทพฯ (คลองทวีวัฒนา)
09-0663-6223
--
minwedding@hotmail.com
min5957

กรุณาแจ้งทางร้าน
บ้านนายไกร @ เรือนไทยทวีวัฒนา
ว่าท่านรู้จักร้านนี้จาก

weddinginlove.com
  บ้านนายไกร @ เรือนไทยทวีวัฒนา
บ้านนายไกร , เรือนไทยทวีวัฒนา , RUENTHAI TAWEEATANA , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร
 

           
 

 

เรือนไทยแต่งงาน ,เรือนไทย ทวีวัฒนา ,บ้านนายไกร , สถานที่แต่งงานเรือนไทยบ้านนายไกร "เรือนไทยทวีวัฒนา"
Wedding House ๙เรือนมงคล "เรือนไทยพัทยา"

Menu Buffet Thai & Inter


 

 

 

 MENU Cocktail Food

 

 

Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยทวีวัฒนา, RUENTHAI , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai
Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยจินตนา , RUENTHAI CHINTANA , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai
Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยจินตนา , RUENTHAI CHINTANA , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai
Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยจินตนา , RUENTHAI CHINTANA , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai
Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยจินตนา , RUENTHAI CHINTANA , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai
Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยจินตนา , RUENTHAI CHINTANA , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai
Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยทวีวัฒนา, RUENTHAI , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai
Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยจินตนา , RUENTHAI CHINTANA , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai
Baannaykrai Ruenthai taweewatana , บ้านนายไกร & เรือนไทยทวีวัฒนา , เรือนไทยจินตนา , RUENTHAI CHINTANA , เรือนไทย , สถานที่แต่งงาน จัดเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงานพิธีไทยเช้า , รับจัดพิธีเฉลิมฉลองมงคลสมรสเย็น , รับจัดงานงานประชุมสัมนา , รับจัดงานเลี้ยงสรรค์สันต์ , รับจัดโต๊ะจีน , จัดงานเลี้ยง , รับจัดงานแต่งงาน ครบวงจร, จัดเลี้ยงงานแต่งงาน , รับจัดงานเลี้ยง , โต๊ะจีนแต่งงาน อาหาร งานจัดเลี้ยง , สถานที่รับจัดงานแต่งงาน , สถานที่รับจัดเลี้ยง , ร้านอาหาร เรือนไทย , บ้านเรือนไทยจินตนา, อัลบั้มสถานที่จัดเลี้ยง , รูปภาพเรื่อนไทย , ภาพบ้านเรือนไทย บางบัวทอง , บ้านเรือนไทย จัดเลี้ยง งานแต่งงาน นนทบุรี, baannaykrai
 
เมนูสำหรับงานจัดเลี้ยงช่วงเย็น เมนูกระเพาะปลา

 

ราคา 1,600 บาท  ( สำหรับแขก 30โต๊ะขึ้นไป)
ข้าวเกรียบ, ถั่ว
ออร์เดริฟ    5     อย่าง
กระเพาะปลาน้ำแดง-ไก่ฉีก
ไก่นึ่งซีอิ๋ว / เป็ดอบยอดผัก / ไก่ตอนสับ
ยำรวมมิตร / ยำสามกรอบ
ปลาแรดสามรส /ปลาแรดทอดกระเทียม / ปลาทับทิมนึ่งมะนาว
น่องไก่ตุ๋นยาจีน /ต้มยำน้ำข้น / ซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน
ข้าวผัดปู / ข้าวผัดใส้กรอก 
เงาะลอยแก้ว / ลิ้นจี่ลอยแก้ว / ผลไม้รวมตามฤดูกาล

ราคา 1,800 บาท
ข้าวเกรียบ, ถั่ว
ออร์เดริฟ    5     อย่าง
กระเพาะปลาน้ำแดง-เนื้อปู / เห็ดเป๋าฮื้อน้ำแดง
ขาหมูฮ่องเต้ / ปีกไก่ยัดไส้ทรงเครื่อง / เป็ดยัดใส้ดอกไม้จีน
ยำสมุนไพร / สลัดปลาแซลมอล / ยำสามกรอบ
ปลาแรดนึ่งมะนาว / ปลาทับทิมนึ่งซีอิ้ว / ปลาช่อนแป๊ะซะ
เยื่อไผ่ตุ๋นยาจีน /ต้มยำรวมมิตร /กระเพาะหมูตุ๋นยาจีน
ข้าวผัดรวมมิตร / ข้าวผัดปู / ผัดหมี่ฮ่องกง
เงาะสอดไส้สับปะรดลอยแก้ว/ วุ้นมะพร้าวแป๊ะก๊วย /ฝรั่งแช่บ๊วย
ราคา 2,000 บาท
ข้าวเกรียบ, ถั่วอบเนย
ออร์เดริฟ    5     อย่าง / หอยจ้อ
กระเพาะปลาน้ำแดง-เนื้อปู / เห็ดเป๋าฮื้อน้ำแดง-เนื้อปู
ขาหมูเยอรมัน  / เป็ดฮ่องเต้ / ปีกไก่นํ้าแดง
ยำกุ้งสมุนไพร /  ยำสามกรอบ / ยำเห็ดหูหนูขาวทรงเครื่อง
กุ้งทอดสลัด /  กุ้งอบวุ้นเส้น / สลัดผลไม้
ปลาช่อนลุยสวน / ปลาซ่งฮื้อสามรส / ปลาแรดนึ่งมะนาว
เยื่อไผ่ตุ๋นยาจีน /ต้มยำน้ำใส /กระเพาะหมูตุ๋นยาจีน
ข้าวผัดเวียดนาม / ผัดหมี่ฮ่องกง / ข้าวผัดทะเล
แป๊ะก๊วยเผือกกวน /ลิ้นจี่ลอยแก้ว / วุ้นมะพร้าวกะทิ

 

ราคา 2,500 บาท
มันฝรั่งกระป๋อง, เม็ดมะม่วง
ออร์เดริฟ  5 อย่าง
เอ็นหมูตุ๋นเห็ดหอมนํ้าแดง
เป็ดอบน้ำผึ้ง / ปีกไก่นํ้าแดง / เป็ดยัดไส้เก๋าลัก
ผัดเห็ดเป๋าฮื้อ / กระเพาะหมูผัดเกี่ยมฉ่าย  / ยำทะเลทอง
สลัดกระทงทอง / กุ้งนึ่งนมสด / กุ้งอบเกลือ
ปลากระพงผัดฉ่า / ปลาช่อนแป๊ะซะ /ปลาเก๋าราดพริก
เป็ดตุ๋นมะนาวดอง / ต้มยำหัวปลา / เอ็นหมูตุ๋นยาจีน
ผัดหมี่ฮ่องกง / ข้าวห่อใบบัว / ข้าวผัดแฮม
โอนีแป๊ะก๊วย / วุ้นสีคุณอุ๊ / แป๊ะก๊วย ตุ๋นมะพร้าวอ่อน
โอนีแป๊ะก๊วย / แป๊ะก๊วยเย็น / มะพร้าวอ่อนตุ๋นสามแช่  / รังนกแป๊ะก๊วย

โอนีแป๊ะก๊วย 7เซียน/ บัวลอยน้ำขิง / แป๊ะก๊วยนมสด

แพ็คเก็จตกแต่งสถานที่

 

รายการตกแต่งสถานที่ ชุดที่ 1  ราคา  18,900  บาท

1. สมุดป.ราสาทพร 1 เล่ม
2. มาลัยบ่าว-สาว 1 คู่
3. ป้ายชื่อบ่าว- สาว
4. โต๊ะรับแขกลงทะเบียนหน้างาน
5. ดอกไม้โต๊ะรับแขกหน้างาน
6. จับระบายผ้าโต๊ะรับแขกหน้างาน
7. ซุ้มดอกไม้ถ่ายรูปหน้างาน
8. ขาตั้งรูปบ่าว-สาว
9. จับระบายผ้าขาตั้งรูปบ่าว-สาว
10. ช่อบูเก้เจ้าสาว
11. ช่อดอกไม้ติดหน้าอก
12. จัดโต๊ะ VIP สำหรับแขกพิเศษ

13. ดอกไม้หน้าเวที344
14. ตกแต่งหน้าประตูเข้างาน
15. จัดระบายผ้าขอบเวที
16. จัดโต๊ะวางอัลบัมรูปแต่งงาน
17. ดอกไม้ โต๊ะวางอัลบัมรูปแต่งงาน
18. กล่องรับซอง ให้ยืม
19. พานมาลัย ให้ยืม
20 .พานของชำรวย ให้ยืม
21. ปากกาเซ็นต์อวยพร
22. พร้อมผ้าโบว์ทองพนักเก้าอี้
23. คลุมผ้าขาวเต็มตัวโต๊ะ-เก้าอี้ทุกโต๊ะ
24. เสาดอกไม้่บนเวที
25. ไฟสปอตไลท์ส่องซุ้มถ่ายภาพ
26. แม่งานภาดกลางคืน
27. ปูพรหมหน้าซุ้มถ่ายภาพ
28. กิ๊ฟเก๋ สร้างความประทับใจ

รายการตกแต่งสถานที่ ชุดที่ 2  ราคา  25,000  บาท

1. สมุดปราสาทพร 1 เล่ม
2. มาลัยบ่าว-สาว 1 คู่
3. ป้ายชื่อบ่าว- สาว
4. โต๊ะรับแขกลงทะเบียนหน้างาน
5. ดอกไม้โต๊ะรับแขกหน้างาน
6. จับระบายผ้าโต๊ะรับแขกหน้างาน
7. ซุ้มดอกไม้ถ่ายรูปหน้างาน
8. ขาตั้งรูปบ่าว-สาว
9. จับระบายผ้าขาตั้งรูปบ่าว-สาว
10. ช่อบูเก้เจ้าสาว
11. ช่อดอกไม้ติดหน้าอก
12. จัดโต๊ะ VIP สำหรับแขกพิเศษ
13. ดอกไม้หน้าเวที
14. ตกแต่งหน้าประตูเข้างาน
15. จัดระบายผ้าขอบเวที
16. จัดโต๊ะวางอัลบัมรูปแต่งงาน
17. ดอกไม้ โต๊ะวางอัลบัมรูปแต่งงาน
18. กล่องรับซอง ให้ยืม

 

19. กล่องรับซอง ให้ยืม
20. พานมาลัย ให้ยืม
21. พานของชำรวย ให้ยืม
22. ปากกาเซ็นต์อวยพร
23. พร้อมผ้าโบว์ทองพนักเก้าอี้
24. คลุมผ้าขาวเต็มตัวโต๊ะ-เก้าอี้ทุกโต๊ะ
25. เสาดอกไม้่บนเวที
26. ไฟสปอตไลท์ส่องซุ้มถ่ายภาพ
27. แม่งานภาดกลางคืน
28. ปูพรหมหน้าซุ้มถ่ายภาพ
29. จัดมุมกิ๊ฟเก๋ สร้างความประทับใจ
30. เค้กแต่งงาน 5 ชั้น 15 ปอนด์
31. ดอกไม้บนโต๊ะเค้ก
32. ไฟสปอตไลท์ส่องเค้ก
33. จับผ้าระบายโต๊ะเค้ก
34. จัดเทียนจุดไฟเทียนชัย
35. มีดตัดเค้ก จานเค้ก ซ่อม
36. พนักงานตัดและเสิร์ฟเค้กแต่งงาน

 

รายการตกแต่งสถานที่ ชุดที่ 3  ราคา  28,000  บาท

1. สมุดปราสาทพร 1 เล่ม
2. มาลัยบ่าว-สาว 1 คู่
3. ป้ายชื่อบ่าว- สาว
4. โต๊ะรับแขกลงทะเบียนหน้างาน
5. ดอกไม้โต๊ะรับแขกหน้างาน
6. จับระบายผ้าโต๊ะรับแขกหน้างาน
7. ซุ้มดอกไม้ถ่ายรูปหน้างาน
8. ขาตั้งรูปบ่าว-สาว
9. จับระบายผ้าขาตั้งรูปบ่าว-สาว
10. ช่อบูเก้เจ้าสาว
11. ช่อดอกไม้ติดหน้าอก
12. จัดโต๊ะ VIP สำหรับแขกพิเศษ
13. ดอกไม้หน้าเวที
14. ตกแต่งหน้าประตูเข้างาน
15. จัดระบายผ้าขอบเวที
16. จัดโต๊ะวางอัลบัมรูปแต่งงาน
17. ดอกไม้ โต๊ะวางอัลบัมรูปแต่งงาน
18. กล่องรับซอง ให้ยืม
19. พานมาลัย ให้ยืม
20. พานของชำรวย ให้ยืม

21. ปากกาเซ็นต์อวยพร
22. พร้อมผ้าโบว์ทองพนักเก้าอี้
23. คลุมผ้าขาวเต็มตัวโต๊ะ-เก้าอี้ทุกโต๊ะ
24. เสาดอกไม้่บนเวที
25. ไฟสปอตไลท์ส่องซุ้มถ่ายภาพ
26. แม่งานภาดกลางคืน
27. ปูพรหมหน้าซุ้มถ่ายภาพ
28. จัดมุมกิ๊ฟเก๋ สร้างความประทับใจ
29. เค้กแต่งงาน 5 ชั้น 15 ปอนด์
30. ดอกไม้บนโต๊ะเค้ก
31. ไฟสปอตไลท์ส่องเค้ก
32. จับผ้าระบายโต๊ะเค้ก
33. จัดเทียนจุดไฟเทียนชัย
34. มีดตัดเค้ก จานเค้ก ซ่อม
35. พนักงานตัดและเสิร์ฟเค้กแต่งงาน
36. เสาดอกไม้ทางเดินเค้ก 6 ต้น
37. ผ้าคลุมเสาดอกไม้
38. โยงผ้าเสาดอกไม้
39. ประดับไฟส่องใต้เสาดอกไม้
40. ปูพรหมทางเดินเค้ก

 

 

 


ฝากกระทู้ พูดคุย บอกเล่า บอกต่อเรื่องราวดีๆ กับ บ้านนายไกร @ เรือนไทยทวีวัฒนา

 

เรือนไทยแต่งงาน ณ บ้านนายไกร เรือนไทยทวีวัฒนา ภาพบรรยากาศจัดงานแต่งงาน @เรือนไทยทวีวัฒนา บ้านนายไกร

26 กุมภาพันธ์ 2561, 12:44
 
 

เรือนไทยแต่งงาน ณ บ้านนายไกร เรือนไทยทวีวัฒนา ชุดพานขันหมาก ครบเซต สวยงามปราณีต

26 กุมภาพันธ์ 2561, 12:41
 
 

เรือนไทยแต่งงาน ณ บ้านนายไกร เรือนไทยทวีวัฒนา ชุดพานขันหมาก ครบเซต สวยงามปราณีต

26 กุมภาพันธ์ 2561, 12:40
 
 

แอร์ ขอทราบแพคเกจงานแต่งงานครับ

14 กุมภาพันธ์ 2560, 22:03
 
 

wedding wedding

04 กุมภาพันธ์ 2560, 10:12
 
 

เอก แพคเกจงานแต่ง

07 มกราคม 2560, 19:10
 
 

โรงเรียนดนตรีเดอะแบนด์ สอบถามรายละเอียดสถานที่จัดงานเลี้ยง/กิจกรรม

17 ธันวาคม 2559, 13:47
 •  

  กันท์

  ลูกค้าติดต่อได้หลายช่องทางนะคับหรือลูกค้าทิ้งเบอร์หรือช่องทางติดต่อของลูกค้าทางเราจะติดต่อกลับไปนะคับหรือถ้าลูกค้าจะสอบถามและนัดดูสถานที่ช่องทางสะดวกมีตามนี้นะคับ
  Tel : 090 - 663-6223 Line id : min5957
  22 ธันวาคม 2559, 14:11
   
 
 

Garb าอบถามครับ

29 กุมภาพันธ์ 2559, 14:53
 •  

  กันท์

  สถานที่มีแบ่งเปนหลายส่วนคับถ้าสนใจนัดดูเลยดีกว่าคับ เบอร์ติดต่อ Tel : 090 - 663-6223 Line id : min5957 ถ้าไม่สะดวกติดต่อก้อทิ้งเบอร์โทรหรือไอดีไลท์ไว้ได้คับ ขอบคุณคับ
  28 เมษายน 2559, 20:34
   
 
 

AiR ขอทราบรายละเอียดแพคเกจงานเลี้ยงเย็นค่ะ

12 กุมภาพันธ์ 2559, 13:30
 •  

  กันท์

  ลูกค้าสามารถติดต่ออย่างรวดเร็วได้หลายช่องทางนะคับ Tel : 090 - 663-6223 Line id : min5957 ส่วนตัวของเพ็คเก็ตงานเลี้ยงเย็นแบ่งตามความต้องการของลูกค้าสามารสเลือกสรรได้อย่างหลากหลายขอเพียงแค่ลูกค้าติดต่อสายตรงมาหาเรา หรือทิ้งเบอร์ให้ติดต่อกลับเท่านั้นเราจะรีปดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี
  28 เมษายน 2559, 20:43
   
 
 

บอล ขอทราบแพคเกจแต่งงานค่ะ

04 กุมภาพันธ์ 2559, 21:35
 •  

  กันท์

  ลูกค้าติดต่อได้หลายช่องทางนะคับหรือลูกค้าทิ้งเบอร์หรือช่องทางติดต่อของลูกค้าทางเราจะติดต่อกลับไปนะคับหรือถ้าลูกค้าจะสอบถามและนัดดูสถานที่ช่องทางสะดวกมีตามนี้นะคับ
  Tel : 090 - 663-6223 Line id : min5957 งานเช้าราคา 59000 ตามหน้าเว๊ปเลยคับ โต๊ะจีนอาหารลูกค้าเลือกได้ตั่งแต่เมนู 1600 เลยนะคับ หรือลูกค้าอยากดูสถานที่และรายระเอียดลูกค้าสามารถนัดได้ทุกวันและเวลาเลยคับ เรามีครบวงจรที่ให้บริการงานแต่งงานคับลูกค้าสามารถออกแบบงานได้ตามใจชอบเลยคับยินดีบริการคับถ้าลูกค้าสนใจและชอบทางเราก้อจะมีราคาและโปรโมชันพิเศษให้ลูกค้าคับ
  12 กุมภาพันธ์ 2559, 09:12
   
 
 

จูน ขอทราบแพคเกตแต่งงานคะ

19 มกราคม 2559, 10:41
 •  

  กันท์

  รบกวนโทรสอบถาม Tel : 090 - 663-6223 Line id : min5957 สอบถามจะไวที่สุดนะคับหรือทิ้งเบอร์โทรกับไว้ก็ได้คับ
  25 มกราคม 2559, 12:01
   
 
 

^^ ขอทราบราคาแพคเกจงานเช้า

14 มกราคม 2559, 19:28
 
 

^_^ ขอทราบราคาแพคเกจงานเช้า

14 มกราคม 2559, 19:27
 
 

วิ สอบถาม ราคา งานแต่ง

09 ธันวาคม 2558, 14:53
 •  

  กันท์, บ้านนายไกร

  สวัดดีคับแพ็คเก็ตงานเช้าดูตามหน้าเว็ปได้เลยคับมีสองราคา 59000 กับ 89000 คับ ส่วนช่วงเที่ยงเป็นโต๊ะจีนเลือกตามเมนูตั่งแต่ 1800 ขึ้นไปเลยคับ ถ้าแขกประมาณ 300 เลือกได้ตั่งแต่ 1600 ได้เลยคับ รายระเอียดโทรสอบถามและนัดดุสถานที่และรูปแบบต่างๆได้เลยคับที่ Tel : 090 - 663-6223 Line id : min5957 หรือไม่สะดวกโทรทิ้งเบอร์ไว้ทางเราจะโทรกับไปบริการให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้คับ
  16 ธันวาคม 2558, 19:51
   
 
 

โอ ขอทราบรายละเอียด

20 สิงหาคม 2558, 20:20
 •  

  บ้านนายไกร

  ลูกค้าสามารถบ้านนายไกร เรือนไทยทวีวัฒนา ติดต่อที่เบอร์ Tel : 090 - 663-6223 Line id : min5957 ตามหน้าเวปด้านบนเท่านั้นค่ะ
  20 ตุลาคม 2558, 17:11
   
 
 

 
Copyright©2009 www.weddinginlove.com. All Right Reserved. Email: info@weddinginlove.com